乐鱼全站app下载-官网入口

极氪完成首轮融资5亿美元 英特尔本钱领投

极氪完成首轮融资5亿美元 英特尔本钱领投

今日,极氪智能科技有限公司(如下简称极氪)生态共创共投签约典礼在杭州进行。极氪与来自英特尔本钱、宁德时代 、哔哩哔哩、鸿商集团以及博裕投资等五家生态伙伴 ,正式签订战略投资和谈 。这次共创共投由英特尔本钱战略领投,五家生态伙伴的投资总额为5亿美元,投后占极氪股比约5.6%。

在完成Pre-A轮融资以后 ,极氪将与这些优异的生态伙伴慎密联袂,配合鞭策在智能纯电生态范畴结构,在安全、可连续出行和用户体验上不停摸索立异。

“共创共投”是极氪的贸易理念 ,极氪不仅对峙与用户共创,还要与全世界优良的生态伙伴共创,与他们联袂共进 ,一路推进智能纯电范畴的生态结构 ,配合投入到新能源财产厘革海潮中,为将来出行糊口开创更高发展空间 。

智能电动时代,从技能立异到财产进级 ,正在向跨行业 、多范畴的生态共创改变。降生于新科技厘革时代的极氪,对峙“共创极致体验的出行糊口”的品牌任务,聚焦智能电动出行前瞻技能研发与生态打造。这次五家战略生态伙伴均为各自范畴的领军企业 ,在智能立异科技、新能源生态技能、年青用户洞察 、原质料垂直整合和新消费范畴具备超强实力以及怪异上风 。

这些跨行业上风不仅鞭策了极氪立异成长,更动员总体智能电动汽车财产的进级与开放协同,为用户构建科技潮水、安全可连续的智能电动出行糊口。

秉持平等、多元 、可连续的焦点价值 ,极氪不仅有能力有用结合财产生态中最有价值的资源,又可以或许包管最纯粹的用户思维,经由过程打造专属“极氪模式” ,不停为用户带来极致的出行体验。

经由过程浩瀚架构的强盛载体,极氪不仅买通了科技生态以及用户生态,更依附重大的财产集群 ,立异的构造情势 ,从底子上形成为了以用户为中央的广泛立异同盟,让进化因多元的创造力连续发生 。作为极氪首款量产车型,ZEEKR 001自降生起便对峙用户共创 。

从全新品牌到首款重磅产物 ,从逾越期待的潮水科技,到共创智能纯电生态,极氪正以现实步履诠释品牌愿景。将来三年 ,极氪将推出6款全新车型 ;到2025年,销量到达65万辆,在高端电动汽车市场据有率居全世界前三。

乐鱼全站app下载-官网入口

【读音】:

jīn rì ,jí kè zhì néng kē jì yǒu xiàn gōng sī (rú xià jiǎn chēng jí kè )shēng tài gòng chuàng gòng tóu qiān yuē diǎn lǐ zài háng zhōu jìn háng 。jí kè yǔ lái zì yīng tè ěr běn qián 、níng dé shí dài 、bì lǐ bì lǐ 、hóng shāng jí tuán yǐ jí bó yù tóu zī děng wǔ jiā shēng tài huǒ bàn ,zhèng shì qiān dìng zhàn luè tóu zī hé tán 。zhè cì gòng chuàng gòng tóu yóu yīng tè ěr běn qián zhàn luè lǐng tóu ,wǔ jiā shēng tài huǒ bàn de tóu zī zǒng é wéi 5yì měi yuán ,tóu hòu zhàn jí kè gǔ bǐ yuē 5.6%。

zài wán chéng Pre-Alún róng zī yǐ hòu ,jí kè jiāng yǔ zhè xiē yōu yì de shēng tài huǒ bàn shèn mì lián mèi ,pèi hé biān cè zài zhì néng chún diàn shēng tài fàn chóu jié gòu ,zài ān quán 、kě lián xù chū háng hé yòng hù tǐ yàn shàng bú tíng mō suǒ lì yì 。

“gòng chuàng gòng tóu ”shì jí kè de mào yì lǐ niàn ,jí kè bú jǐn duì zhì yǔ yòng hù gòng chuàng ,hái yào yǔ quán shì jiè yōu liáng de shēng tài huǒ bàn gòng chuàng ,yǔ tā men lián mèi gòng jìn ,yī lù tuī jìn zhì néng chún diàn fàn chóu de shēng tài jié gòu ,pèi hé tóu rù dào xīn néng yuán cái chǎn lí gé hǎi cháo zhōng ,wéi jiāng lái chū háng hú kǒu kāi chuàng gèng gāo fā zhǎn kōng jiān 。

zhì néng diàn dòng shí dài ,cóng jì néng lì yì dào cái chǎn jìn jí ,zhèng zài xiàng kuà háng yè 、duō fàn chóu de shēng tài gòng chuàng gǎi biàn 。jiàng shēng yú xīn kē jì lí gé shí dài de jí kè ,duì zhì “gòng chuàng jí zhì tǐ yàn de chū háng hú kǒu ”de pǐn pái rèn wù ,jù jiāo zhì néng diàn dòng chū háng qián zhān jì néng yán fā yǔ shēng tài dǎ zào 。zhè cì wǔ jiā zhàn luè shēng tài huǒ bàn jun1 wéi gè zì fàn chóu de lǐng jun1 qǐ yè ,zài zhì néng lì yì kē jì 、xīn néng yuán shēng tài jì néng 、nián qīng yòng hù dòng chá 、yuán zhì liào chuí zhí zhěng hé hé xīn xiāo fèi fàn chóu jù bèi chāo qiáng shí lì yǐ jí guài yì shàng fēng 。

zhè xiē kuà háng yè shàng fēng bú jǐn biān cè le jí kè lì yì chéng zhǎng ,gèng dòng yuán zǒng tǐ zhì néng diàn dòng qì chē cái chǎn de jìn jí yǔ kāi fàng xié tóng ,wéi yòng hù gòu jiàn kē jì cháo shuǐ 、ān quán kě lián xù de zhì néng diàn dòng chū háng hú kǒu 。

bǐng chí píng děng 、duō yuán 、kě lián xù de jiāo diǎn jià zhí ,jí kè bú jǐn yǒu néng lì yǒu yòng jié hé cái chǎn shēng tài zhōng zuì yǒu jià zhí de zī yuán ,yòu kě yǐ huò xǔ bāo guǎn zuì chún cuì de yòng hù sī wéi ,jīng yóu guò chéng dǎ zào zhuān shǔ “jí kè mó shì ”,bú tíng wéi yòng hù dài lái jí zhì de chū háng tǐ yàn 。

jīng yóu guò chéng hào hàn jià gòu de qiáng shèng zǎi tǐ ,jí kè bú jǐn mǎi tōng le kē jì shēng tài yǐ jí yòng hù shēng tài ,gèng yī fù zhòng dà de cái chǎn jí qún ,lì yì de gòu zào qíng shì ,cóng dǐ zǐ shàng xíng chéng wéi le yǐ yòng hù wéi zhōng yāng de guǎng fàn lì yì tóng méng ,ràng jìn huà yīn duō yuán de chuàng zào lì lián xù fā shēng 。zuò wéi jí kè shǒu kuǎn liàng chǎn chē xíng ,ZEEKR 001zì jiàng shēng qǐ biàn duì zhì yòng hù gòng chuàng 。

cóng quán xīn pǐn pái dào shǒu kuǎn zhòng páng chǎn wù ,cóng yú yuè qī dài de cháo shuǐ kē jì ,dào gòng chuàng zhì néng chún diàn shēng tài ,jí kè zhèng yǐ xiàn shí bù lǚ quán shì pǐn pái yuàn jǐng 。jiāng lái sān nián ,jí kè jiāng tuī chū 6kuǎn quán xīn chē xíng ;dào 2025nián ,xiāo liàng dào dá 65wàn liàng ,zài gāo duān diàn dòng qì chē shì chǎng jù yǒu lǜ jū quán shì jiè qián sān 。

分享
评论